Tải game

TẢI GAME VLTK VÕ LÂM THÁNH HỎA

TẢI AUTO GAME VÕ LÂM HOA SƠN

  •  AutoPK – Kéo xe đánh nhau, CTC, Tống Kim

 AutoTrain – Luyện công, cày cấp

  • AutoVLBS 1.3 (Đã C.r.a.c.k): AutoVLBS_1.3.zip (Pass giải nén: 123456)
  • KidAutoTrain 1.4: KidAutoTrain1.4_matkhau_123456.zip (Pass giải nén: 123456)
  • Kim Yến Train (KYTrain): KYTrain_pass_123456.zip (Pass giải nén: 123456)
  •  Gõ Tiếng Việt có dấu trong Game:

  • Sử dụng Vietkey –> Chọn bảng mã TCVN3 (Kiểu gõ VNI hoặc TELEX tùy thói quen sử dụng): vk2k.zip
  • Hoặc sử dụng bộ gõ Unikey ( Unikey32bit  |  Unikey64bit ) –> Chọn bảng mã TCVN3 (Kiểu gõ VNI hoặc TELEX tùy thói quen sử dụng)

Chưởng quản kính bút!